Member Login
Recurrent Shoulder Dislocation (Shoulder Instability) Print

OMUZ İNSTABİLİTELERİ (TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARI)

Omuz çıkıkları nasıl olur?

Omuz çıkıkları iki şekilde olur: 1- Sportif yaralanma, düşme gibi travmatik bir zorlanma ile olur. 2- Yapısal olarak bağların esnek olması ile omuz ekleminde çok basit zorlanmalarla bile çıkık olur.

Travmatik ve bağ gevşekliğine bağlı omuz çıkıkları arasında ne fark vardır?

Travmatik omuz çıkıklarında çıkık yüksek enerjili travma ile olmaktadır. Özellikle de bu travma ile çıkık sırasında kapsül ve labrum denilen omuz eklemi  yuvası kenarında stabilite sağlayan meniskus tarzı yapıda yırtık (Bankart lezyonu) oluşur. Özellikle 20 yaş altındaki hastalarda ilk çıkıklar sonrasında yüksek oranda tekrarlayan çıkıklar olurken 40 yaş sonrası ilk çıkıkları takiben tekrarlayan çıkık azdır.Yapısal bağ gevşekliği olanlarda ise bağlar ve kapsül esnek  olduğundan omuz kapsül ve labrumunda yırtık olmadan basit travmalarla çıkık görülebilir. Bu tip çıkıkların bir kısmında hastalar omuz çıkıklarını kendileri yerine koyabilirler.

Travmatik ve bağ gevşekliğine bağlı omuz çıkıklarının tanısı nasıl koyulur?

Tanıda, anemnez, fizik muayene, radyolojik tetkiklerden faydalanılır. Anemnezde, ilk yaralanmanın nasıl bir travma ile olduğu, kaç kez olduğu, nasıl redükte edildiği, eşlik eden diğer hastalıkların varlığı ve ağrının tipi gibi bilgilere ulaşılır. Fizik muayenede; çıkığın yada instabilitenin anatomik yapılarda oluştuğu değişiklikleri saptamak mümkün olduğu gibi genel bağ gevşekliği bulguları da gözlenebilir. Tüm bunların yanında radyografiler ile kemik yapı değişiklikleri izlenir. MR tetkiki son zamanlarda omuz instabilitelerine neden olan değişiklikleri gösterdikleri için çok yaygın olarak kullanıma girmiştir.

 

 

Omuz instabilitelerinin tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Omuz instabiliteleri önceleri sıklıkla fizik tedavi, eksersiz ve açık cerrahi onarım ile tedavi edilmeye çalışılırken, MR ile altta yatan patolojilerin net ortaya konması, artroskopik cerrahide gelişmeler ile hem travmatik hemde bağ gevşekliğine bağlı omuz instabilitelerinde artroskopik cerrahi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Artroskopik cerrahi de Bankart lezyonu dediğimiz ön labrumdaki yırtıklar ve SLAP lezyonu dediğimiz labrumun üst kısmını biseps tendonu yapışma yeri ile ilgili yırtıklar özel ucu ipli çapalarla artroskopik olarak dikilerek kemiğe tutturulurlar. Bağ gevşekliğine bağlı omuz instabilitelerinde ise kapsülde artroskopik olarak eklem içinden girilerek kapsüle  çepeçevre aralıklı olarak büzüştürme dikişleri koyularak kapsül sıkı hale getirilir.

Omuz instabilitesi için yapılan omuz artroskopisi sonrası hastanede kaç gün kalma gereklidir?

Omuz instabilitelerinin hemen tamamı günümüzde artroskopik olarak tedavi edilmektedir. Artroskopik onarım sonrası hastalar hastanede en fazla 1 gece kalmaktadırlar.

Omuz artroskopisi sonrası nasıl tespit uygulanır ve fizik tedavi gerekli midir?

Omuz artroskopisi sonrası hastalara kol askısı tespiti uygulanır. Hastalara ameliyat sonrası 1. haftadan itibaren fizik tedavi ve eksersiz programı uygulanır. Hastalar, tam sportif aktiviteye ameliyat sonrası 5.-6. ay civarında kısıntısız olarak dönerler.

Comments (0)
Only registered users can write comments!